SISTE STILLBILDE FRÅ BAKKEN
Botnen av hovudtrasè
Oppdaterer bilete kvart 5. minutt. 
Botnen av Steindalsheisen
Oppdaterer bilete kvart 7. minutt under drift av Steindalsheisen.
Vær rapport for Stryn Vinterski finn du                                 her
Stryn Vinterski på fnugg.no

strynvinterski.no   + 47 901 38 308

© 2015 by Stryn Vinterski. Proudly created with Wix.com