Ved Servicebygget
Jr. trekket og hovudtrasè. Oppdateres kvart 5 min.
Bøasætra. Nakkjen trasè. Oppdatert kvart 20. min.
Botnen av Steindalsheisen
Oppdaterer bilete kvart 7. minutt under drift av Steindalsheisen.
Stryn Vinterski på fnugg.no

strynvinterski.no   + 47 901 38 308

© 2015 by Stryn Vinterski. Proudly created with Wix.com