Parkering
Nytt automatisk skiltgjenkjenning parkeringssystem på Stryn Vinterski. Du kan oppholde deg på parkeringsplass i 30 minutt før du vert belasta av systemet.

Pris kr 60,- for døgn parkering
Årskort kr 800,-
Det er og mulig å kjøpe 7 dager parkering til kr 240,-

Når du køyrer inn på parkeringsplassen vert registreringsnummeret på bilen din registrert av YouPark. Det same skjer når du forlet parkeringsplassen.

For å betale må du gå inn på  Parkering | YouPark og taste inn ditt registreringsnummer. Systemet finn då ut kor mykje du skal betale. Betaling må skje innan 48 timer etter at du har forlate parkeringsplass. 
Du kan velge å betale med VIPPS, betalingskort eller faktura.

Link til parkeringssystem: Parkering | YouPark
Hovudsponsor


Våre samarbeidspartnarar